Ik zoek opvang voor mijn kind(eren)!

U zoekt kleinschalige flexibele opvang in huiselijke sfeer voor uw kind(eren), het liefst in uw directe woonomgeving? U zoekt een gastouder die past bij uw persoonlijke wensen en behoeften en die uw kind(eren) opvangt met de nodige zorg en aandacht? Dan bent u bij gastouderbureau Assen/Drenthe aan het juiste adres.

Gastouders die via gastouderbureau Assen/ Drenthe opvang bieden aan gastkinderen zijn mensen die:

 • Graag met kinderen omgaan;

 • een veilig en liefdevol leefklimaat bieden aan uw kind;
 • aandacht hebben voor de persoonlijke ontwikkeling van uw kind;
 • persoonlijke aandacht hebben voor de kinderen d.m.v. de kleinschalige opvang;
 • het belangrijk vinden dat ieder kind zich op zijn/haar eigen manier mag ontplooien;
 • het belang van het kind staat centraal zetten;
 • de wensen van de vraagouders zoveel mogelijk als uitgangspunt nemen;
 • aandacht besteden aan normen en waarden;
 • voldoende activiteiten aanbieden die passen bij de leeftijd, aard en ontwikkeling van het gastkind;
 • zorg dragen voor een veilige, hygiënische en gezonde opvangomgeving.
 • Voldoen aan de selectiecriteria

Aanmelden

Wat doet gastouderbureau Assen/Drenthe?

Gastouderbureau Assen/Drenthe zorgt voor de bemiddeling tussen ouders en gastouders en ondersteunt de opvang van gastkinderen gedurende de opvangperiode op praktisch, opvoedkundig en/of op financieel gebied.
Als u een aanvraag doet voor gastouderopvang zal er eerst, bij u thuis of telefonisch, een intakegesprek gehouden worden. Tijdens dit gesprek zullen uw wensen ten aanzien van de opvangdagen en opvangtijden en uw wensen ten aanzien van de gastouder besproken worden. Vanuit uw wensen zal het gastouderbureau een voorstel doen over een geschikte gastouder waarmee u kennis kunt maken. Deze kennismaking zal plaatsvinden bij de gastouder thuis. Is er een wederzijdse klik, dan worden na deze kennismaking de afspraken vastgelegd in de vorm van een overeenkomst. Ook praktische afspraken omtrent de opvang komen dan aan bod. Na twee à drie maanden zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden waarin zo nodig afspraken gewijzigd kunnen worden.

Daarnaast verzorgd gastouderbureau Assen/Drenthe ook workshops voor de vraagouder die betrekking hebben op o.a. opvoeding, ontwikkeling van het kind, en vele andere leuke onderwerpen.

Duidelijke registratie van de afgenomen opvanguren
De gastouder houdt maandelijks via een urenregistratiesysteem bij welke dagen en tijden zij opvang heeft geboden aan uw kind. Na een maand zullen de uren door u als ouder gecontroleerd worden voordat deze zullen worden gefactureerd.
Gastouderbureau Assen/Drenthe bemiddelt tussen ouders die opvang voor hun kind zoeken en ouders die kinderen willen opvangen. Gastouders verzorgen opvang bij hen thuis aan maximaal 6 kinderen.

De gastouder vangt kinderen op in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. De gastouder geeft zelf aan hoeveel kinderen zij kan en wil opvangen, met inachtneming van de wettelijke normering:

 • Dit zijn maximaal 2 kinderen van 0 jaar gelijktijdig

 • Maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar gelijktijdig

 • Maximaal 5 kinderen gelijktijdig, indien alle kinderen jonger zijn dan 4 jaar

 • Maximaal 6 kinderen gelijktijdig, indien de kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.

 • Een gastouder moet een goede achterwachtregeling hebben als er meer dan 3 kinderen tegelijk worden opgevangen. Dit houdt in dat er een volwassen persoon binnen één kwartier aanwezig kan zijn in geval van nood.