GGD inspectie

Jaarlijks wordt er een GGD-inspectie gehouden op ons kantoor. Tijdens de inspectie wordt er gekeken naar een 7-tal domeinen;

  • Gastouderbureau in de zin van de Wet kinderopvang
  • Ouderrecht
  • Personeel
  • Pedagogisch beleid
  • Klachten
  • Veiligheid en gezondheid
  • Kwaliteit gastouderbureau

De gastouder is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. Het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de beleidsmatige zaken die kwalitatief goede kinderopvang mogelijk maken. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen.

Alle items zijn voldoende beoordeeld. Hiermee voldoet het Gastouder bureau Assen/ Drenthe aan de eisen van de Wet op de Kinderopvang.
Het volledige rapport kunt u inzien hier inzien en in het Landelijk Register Kinderopvang.


Meer informatie?

Wilt u meer informatie over wat wij als gastouderbureau Assen/Drenthe voor u kunnen betekenen in de opvang van uw kind(eren), neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Dit kan via het aanmeldingsformulier of een belletje, per whatsapp (tel. 06-21942716) of e-mail naar info@gobdrenthe.nl. Aanmelden