Welkom bij Gastouderbureau Assen/Drenthe

Gastouderbureau Assen/Drenthe verzorgt betrouwbare en plezierige opvang bij gastouders voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Gastouderbureau Assen/Drenthe wil zorg dragen voor kleinschalige opvang van kinderen passend bij de specifieke wensen van de ouders. Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig en vertrouwd voelt en met plezier kan spelen en zich kan ontwikkelen bij onze gastouders. Onze gastoudergezinnen bieden een omgeving waarin een gastkind kan opgroeien tot een evenwichtig, zelfstandig en uniek persoon met respect voor anderen en zichzelf.

Al onze gastouders werken volgens de 4 pedagogische basisdoelen.  Deze 4 pedagogische basisdoelen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het kind, beschreven door Marianne Riksen-Walraven, hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Deze 4 pedagogisch basis doelen zijn;

Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid

Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties

Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties.

Kinderen de gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken.

Deze pedagogische doelen worden nader beschreven in het beleidsplan