Werken als gastouder?

Ik wil graag gastouder worden bij gastouderbureau Assen/Drenthe

Wat ontzettend leuk dat je gastouder wilt worden bij gastouderbureau Assen/Drenthe. Wees welkom!

Ga je graag met kinderen om? Vind je het leuk om een gezellige, leuke en vrolijke dag te hebben met gastkindjes? Kan je de opvang goed combineren met je eigen gezinssituatie? En heb je tijd en ruimte om aandacht, geborgenheid en veiligheid te bieden aan de gastkindjes? Dan is werken als gastouder echt iets voor jou.
Neem gerust contact met mij op of Kijk snel of je voldoet aan de gestelde eisen:

Criteria gastouder

 • is WA verzekerd (verplicht)is in het bezit van een mede-inzittendenverzekering (bij gebruik van auto)
 • is bereid om voor gedurende langere periode beschikbaar te zijn als gastouder
 • is altijd tijdens opvangdagen telefonisch bereikbaar
 • regelt/heeft een verklaring omtrent het gedrag via Burgerzaken net zoals haar volwassen huisgenoten
 • mag geen fysiek of verbaal geweld gebruiken.
 • is minimaal 21 jaar (tenzij een jongere gastouder een relevante opleiding heeft afgerond)
 • is lichamelijk en geestelijk gezond
 • heeft organisatietalent
 • heeft verantwoordelijkheidsgevoel
 • heeft een open en flexibele instelling ten aanzien van de vraagouders
 • kan continuïteit en stabiliteit in de opvang bieden.
 • heeft een positieve houding t.o.v. kinderopvang
 • gebruikt de opvang niet om eigen onverwerkte problematiek op te lossen
 • gaat graag met kinderen om
 • heeft een pedagogische opleiding te weten MBO zorg en welzijn op minimaal MBO 2 niveau (of een vergelijkbare opleiding)
 • geeft warmte en geborgenheid aan kinderen
 • verzorgt kinderen, stimuleert in de ontwikkeling en begeleidt
 • heeft aandacht voor en inzicht in het kind als individu
 • is bereid tot samenwerking met GOB Assen/Drenthe
 • staat open voor begeleiding en advies vanuit GOB Assen/Drenthe
 • is bereid de privacy van vraagouders te respecteren
 • is bereid de richtlijnen van GOB Assen/Drenthe te hanteren
 • kortom, verzorgt de opvang met inachtneming van het pedagogisch beleid van GOB Assen/Drenthe, zoals dat beschreven wordt in de navolgende alinea’s
 • open staan en respect opbrengen voor de levenswijze en ideeën van de vraagouder
 • heeft respect voor ouder/kind relatie
 • kan integer omgaan met vertrouwelijke informatie van de vraagouder
 • is bereid tot overleg en samenwerking
 • is bereid en in staat tot het maken, bijstellen en naleven van afspraken
 • is bereid en in staat problemen bespreekbaar te maken, eventueel met behulp van GOB Assen/Drenthe
 • is bereid zo nodig in of bij het huis aanpassingen te verrichten, indien uit de risico-inventarisatie blijkt dat deze nodig zijn om een kind-veilige omgeving te waarborgen.
 • Het huis en de eventuele tuin van de gastouder zijn veilig en hygiënisch.
 • In huis is voldoende ruimte om te spelen, te eten en te slapen.
 • Er is gelegenheid om veilig buiten te spelen.
 • De gastouder laat kinderen nooit alleen met de huisdieren, indien die in de woning aanwezig zijn.
 • De gezinssituatie is stabiel.
 • De gezinsleden staan positief tegenover de opvang van de gastkinderen.
 • Gastouders verzorgen opvang bij hen thuis aan maximaal 6 kinderen.
 • Dit zijn maximaal 2 kinderen van 0 jaar gelijktijdig
 • Maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar gelijktijdig
 • Maximaal 5 kinderen gelijktijdig, indien alle kinderen jonger zijn dan 4 jaar
 • En maximaal 6 kinderen gelijktijdig, indien de kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.

Opleidingseisen:
Heb jij 1 van deze opleidingen afgrond dan kan je aan de slag als gastouder

Vergoeding:
Als gastouder kan je zelf je uurtarief bepalen, gastouderbureau Assen/Drenthe heeft als adviestarief € 5,74 per uur per kind exclusief bemiddelingskosten. Hier zou je van af kunnen wijken.

Aanmelden gastouder